Studenti mohou vycestovat zpravidla na jeden semestr na studijní pobyt v rámci programu Erasmus, každý semestr takto vycestuje kolem 10 studentů. Katedra má uzavřené smlouvy s níže uvedenými partnerskými univerzitami:

  • University of Groningen (NL), filmová a televizní studia, výuka v angličtině, 3 místa
  • University of Utrecht (NL), filmová studia, výuka v angličtině, 2 místa
  • Universität Wien (AUS), divadelní studia, výuka v němčině, 2 místa
  • LMU München (DE), divadelní studia, výuka v němčině, 1 místo
  • Uniwersytet Lodzki (POL), filmová a divadelní studia, výuka v polštině a angličtině, 1 místo
  • Università di Bologna (ITA), filmová studia, výuka v italštině a angličtině, 2 místa (od ak. roku 2018/19)

ERASMUS+ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Výběrové řízení na pozice v programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019 se uskuteční v týdnu od 12. 2. do 16. 2. 2018. Konkrétní termín bude upřesněn v průběhu prosince 2017. Přihlašování do výběrového řízení se děje výhradně prostřednictvím univerzitní aplikace pro správu mobilit. Součástí přihlášky je standardně i strukturovaný životopis a krátký motivační dopis v českém jazyce či jednacím jazyce hostitelské instituce. Samotné výběrové řízení probíhá formou rozhovoru, jehož cílem je posoudit jazykové dovednosti uchazečů a dále jejich úroveň motivovanosti a odbornou způsobilost (například na základě dosavadních studijních výsledků, angažovanosti v univerzitních spolcích či mimoškolních aktivit).