V rámci ČR se pravidelně realizují pracovní stáže například v Institutu dokumentárního filmu (industry aktivity East Silver Jihlava, East Doc Platform Praha), v České televizi v Praze, v Divadelním ústavu, často se jedná o pozice na aktuálně probíhajícím televizním či filmovém natáčení. Výrazně se studenti zapojují do organizace filmových festivalů AFO či Přehlídky animovaného filmu, úzce katedra spolupracuje s festivaly LFŠ Uherské Hradiště a MFDF Jihlava, Moravským divadlem Olomouc, divadly Tramtarie, W7 ad.

Studenti mají možnost vycestovat také na zahraniční pracovní stáže, zpravidla v délce 3–6 měsíců. V rámci programu Erasmus či aktuálních evropských projektů studenti opakovaně působí například v Českém centru v Bruselu či Londýně, Science Museum London ad.