V rámci ČR se pravidelně realizují pracovní stáže například v Institutu dokumentárního filmu (industry aktivity East Silver Jihlava, East Doc Platform Praha), v České televizi v Praze, v Divadelním ústavu, často se jedná o pozice na aktuálně probíhajícím televizním či filmovém natáčení. Výrazně se studenti zapojují do organizace filmových festivalů AFO či Přehlídky animovaného filmu, úzce katedra spolupracuje s festivaly LFŠ Uherské Hradiště a MFDF Jihlava, Moravským divadlem Olomouc, divadly Tramtarie, W7 ad.

Studenti mají možnost vycestovat také na zahraniční pracovní stáže, zpravidla v délce 3–6 měsíců. V rámci programu Erasmus či aktuálních evropských projektů studenti opakovaně působí například v Českém centru v Bruselu či Londýně, Science Museum London ad.

Studující se zájmem o absolvování praktické stáže v zemích mimo programové země Erasmus+ najdou veškeré důležité informace na stránkách zahraničního oddělení UP.

Kontaktní osoba:
Mgr. Marie Raková
Oddělení mezinárodní strategie
koordinátorka zahraničních praktických stáží
tel.: +420 585 631 119, +420 585 631 112, +420 734 261 040
e-mail: marie.rakova@upol.cz
dveře č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP)

Konzultační hodiny:
ÚT 12:00 – 15:00 hod.
ČT 08:00 – 11:00 hod.