AFO

Mezinárodní festival populárně vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO). Jde o jediný festival ve Střední Evropě, který se systematicky zaměřuje na komunikaci a popularizaci vědy prostřednictvím audiovize. Každoročně jsou tu k vidění nejlepší vědecké snímky prestižních světových produkcí, které osobně uvádějí a komentují renomované osobnosti české i zahraniční vědy. AFO již od roku 1966 pořádá Univerzita Palackého. Výraznou součástí organizačního týmu jsou i studenti Filozofické fakulty UP, především pak studenti pořádající Katedry divadelních a filmových studií. Praktická zkušenost produkce třetí největší kinematografické přehlídky v ČR je pro ně součástí kurikula, díky čemuž se AFO stává unikátní edukační platformou.

PAF

Přehlídka animovaného filmu (PAF) je kulturní platformou, která se zabývá fenoménem animace v kontextu kinematografie a audiovizuálního umění. Mezi ústřední témata a klíčová slova patří: animace, pohyblivý obraz, experimentální film, videoart, digitální kultura, net art, remediace, apropriace, archivace a archeologie médií. Hlavní aktivitou členů týmu PAF je celoroční dramaturgická a kurátorská činnost, příprava výstav, projekcí, koncertů, workshopů a seminářů v tuzemsku i v zahraničí, vydávání publikací v rámci Edice PAF. Každoročním vyvrcholením je čtyřdenní festival filmové animace a současného umění PAF, s dnes již mezinárodním renomé, pořádaný každoročně na začátku prosince ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Uměleckém centru UP v Olomouci. Činnost zajišťují studenti a absolventi Katedry divadelních a filmových studií.

DIVADELNÍ FLORA

 

Divadelní Flora je tradiční nesoutěžní přehlídka aktuální divadelní tvorby předních českých i zahraničních souborů s bohatým doprovodným programem (koncerty – workshopy – projekce – besedy). Řadí se mezi tři nejprestižnější projekty svého druhu v České republice (vedle plzeňské přehlídky Divadlo a královéhradeckého festivalu Divadlo evropských regionů) a je jednoznačně největší prezentací živého umění v Olomouckém kraji a dlouhodobě nejvýznamnějším divadelním festivalem na Moravě. Divadelní Floru pořádá obecně prospěšná společnost DW7, která také zaštiťuje aktivity Divadla na cucky a realizuje projekt komunitního zahradničení Za()hrada. DW7 o.p.s. se transformovala z občanského sdružení Divadlo Konvikt, které v roce 2006 založili studenti Katedry divadelních a filmových studií.

up-air

UP AIR je nezávislé studentské internetové rádio, které vysílá z prostor Univerzity Palackého v Olomouci od 1. dubna 2014. Tvoří otevřenou platformu, která zajišťuje prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů a vyučujících a popularizuje akademickou činnost a univerzitní aktivity. Snaží se prolamovat bariéry mezi Univerzitou a veřejným prostorem. Na chodu rádia se podílí převážně studenti z různých fakult UP, ale také lidé z širšího univerzitního okolí. UP AIR sdružuje nadšence pro rozhlasovou tvorbu, kteří skrze něj získávají zkušenosti v mnoha oborech a disciplínách spjatých s provozem rádia, jakými jsou moderování, technické odbavení vysílání, personalistika, management a propagace. Ve vysílání rádio posluchačům představuje progresivní hudbu, která se vymyká střednímu proudu a informuje o kulturním, společenském a uměleckém dění v kontextu Univerzity a Olomouce. Každý člen UP AIR je individualitou, ale dohromady tvoří přátelskou komunitu, která chce obohatit kulturní dění v Olomouci.

pastiche

PASTICHE FILMZ je spolkem (založen jako občanské sdružení v roce 2002), který ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových a studií Univerzity Palackého dramaturgicky a organizačně zajišťuje provoz filmového klubu a další kulturní aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Pastiche filmz se svou činností podílí na vytváření vnějšího obrazu odborných aktivit katedry a poskytuje studentům možnost podílet se na nejrůznějších projektech. Pastiche filmz funguje jako klasický filmový klub (je registrovaným členem Asociace českých filmových klubů), zároveň však tvoří platformu pro realizaci jednotlivých dílčích projektů a akcí (profily zahraničních nezávislých tvůrců, ozvěny festivalů, Přehlídka animovaného filmu).

25fps

25fps je internetový časopis o filmu a nových médiích, který vychází na stránkách www.25fps.cz již od roku 2007. Vzešel z řad studentů olomoucké filmové vědy a postupně rozšiřoval pole své působnosti. Čtenářům pravidelně přináší profily tvůrců, rozhovory, reportáže z festivalů, analýzy a recenze snímků jak českých, tak světových, přičemž usiluje zejména o reflexi přehlížených či zapomenutých filmů. 25fps je mediálním partnerem řady kulturních akcí a projektů i mezinárodního rozměru (Letní filmová škola Uherské Hradiště a další projekty AČFK, filmový distributor Artcam, internetový portál DAFilms.cz, iShorts, Visegrad Film Forum, Noir Film Festival, polský Sokołowsko Hommage à Kieślowski ad.).

 

Umělecký spolek Nabalkoně je v současné době největší divadelní, filmový a hudební spolek působící pod Univerzitou Palackého. Členové tohoto intermediálního celku jsou z největší části studenti a absolventi divadelních a filmových studií, muzikologie a výtvarné výchovy. Za dobu činnosti spolku (od roku 2012) vzniklo dohromady pět divadelních inscenací, a to pod vedením MgA. Markéty Zborníkové, absolventky Divadelní fakulty AMU v Praze. Od roku 2016 se však spolek zaměřuje i na hudební tvorbu (v sekci s názvem Nabalkoně Orchestra) a na filmovou tvorbu (v sekci s názvem Nabalkoně Film). Tato sekce, pod vedením Lukáše B. Citnara, natáčí krátké propagační spoty nejen pro Univerzitu Palackého i studentské filmy. Nabalkoně orchestra je hudební těleso, které vede kapelník Karel Vaněk. Stará se o vytváření hudební složky ve filmech, přímo na divadelní scéně, také samostatné koncertování na různých kulturních akcích. Poetika Nabalkoně jako uměleckého celku tkví v reflexivních výpovědích o současném světě pomocí absurdity, aktualizací, ironie a doslovného humoru.

Děláme div.y! Spolek Po škole je spojením současných i bývalých studentů Univerzity Palackého, kteří se zaměřují na autorské divadlo a sociální, komunitně-vzdělávací projekty pro studenty středních škol, seniory a další cílové skupiny. Ve své divadelní dramaturgii se Po škole zaměřuje na původní autorské hry, věnující se problémům a výzvám současného světa. Jedná se o vnější společensko-politické události ovlivňující život mnoha jedinců, ale i o vnitřní rozpory postav, které se promítají v interakcích se svým širším okolím. V následujícím období se spolek zaměří na specifika generace Y a Z.

Divadelní soubor Kucmoch se skládá ze studentů napříč katedrami a obory. Ve své dramaturgii se v současné době soustředí na komediální žánr. Jedná se zejména o současnou českou, ale i světovou dramatiku. Kromě dramatu současné provenience soubor inscenuje díla klasických autorů, jako je Plautus, Moliére nebo Shakespeare.