NABERTE SPRÁVNÝ KURZ/S:
SMĚR FILM, DIVADLO, TELEVIZE A ROZHLAS

Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na Katedře divadelních a filmových studií. Během jednoho dne se pod vedením vybraných členů katedry budete moci naučit základy toho, jak uvažovat o analýze filmu, televizního seriálu, divadelní inscenace či rozhlasové hry. Dozvíte se jak dobře napsat samostatnou písemnou práci požadovanou u přijímacího pohovoru, co dát na seznam zhlédnutých děl a přečtené literatury, jak se vyznat v existujících institucích v oblasti divadla a audiovize a mnoho dalšího.

DATUM KONÁNÍ: SOBOTA 24. BŘEZNA 2018  | 9:00-18:00

MÍSTO KONÁNÍ: FILMOVÝ SÁL, 3. PATRO, KATEDRA DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH STUDIÍ FF UP(Univerzitní 3, Olomouc)

POPLATEK: 300,- Kč

PROGRAM
08.45 – 09.00 Prezence účastnic a účastníků (Gáborová)
09.00 – 09.40 Mapa současného divadla – soubory , osobnosti, dramatická tvorba  (Lazorčáková)
09.50 – 10.20 Divadelní instituce, odborná literatura k oblasti divadla (Bernátek)
10.30 – 11.30 Jak analyzovat divadelní představení (Bernátek)
11.40 – 12.30 Radio studies ve světě a u nás (Hanáčková)
12.30 – 13.30 Pauza a/nebo Konvikt Tour – prohlídka prostor katedry (Korda)
13.30 – 14.10 Co jsou televizní studia, základní literatura a televizní kánon (Korda)
14.20 – 15.20 Jak analyzovat televizní seriál (Jedličková)
15.30 – 16.30 Analýza filmu aneb jak být poučeným divákem (Čermák)
16.40 – 17.10 Přístupy k dějinám filmu, základní literatura, co dát na seznam filmů (Bilík)
17.10 – 18.00 Proč se nebát pohovoru, jak napsat samostatnou práci, proč studovat v Olomouci  (Bilík)

Zájemci o vybrané části programu mohou pochopitelně dorazit pouze na dané bloky, poplatek zůstává stejný.

Na kurz se můžete elektronicky přihlásit na této adrese do 19. 3. 2017, po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení na základě emailu na adresu referátu celoživotního a dalšího vzdělávání ().