Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru zaměřeném na otázky z příslušného oboru (film a televize, divadlo a rozhlas) a především v rozpravě nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazečky či uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu uvažované diplomové práce v rozsahu cca 2 normostran, který uchazeči zašlou či osobně předají vytištěný na sekretariát katedry nejpozději 2 týdny před datem konání ústního pohovoru. Tento projekt by měl představit základní téma a cíle, specifikována by měla být možná metodologie práce, předpokládá se také shrnutí již existující literatury týkající se zvoleného tématu.

V případě, že se uchazečka či uchazeč hlásí na obor, který nestudoval v rámci bakalářského studia, respektive se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement či seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). Doporučuje se také přinést k pohovoru výtisk bakalářské práce.