Doktorské studium je tříleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Přihláška se podává elektronicky do 30. 4. 2017, povinné přílohy se zasílají na Oddělení vědy FF UP (více informací k podmínkám přihlášek zde).

Výběrové řízení se koná před oborovou radou vždy na konci června. Požadavky na studium, kritéria výběrového řízení či další informace sděluje předsedkyně oborové rady prof. Tatjana Lazorčáková. Těžiště výběrového řízení tkví v rozpravě nad tématem budoucí disertační práce. Projekt se doporučuje předem konzultovat s případným školitelem, kterým musí být člen oborové rady.

Školitelé doktorského studijního oboru Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu a jejich odborná gesce pro vedení disertačních prací:

Prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

Umělecké osobnosti českého divadla 20. století – monografické studie režisérů, herců, jejich tvorba a zařazení do dobového kontextu.
Netradiční linie českého divadla – kabarety, experimentální studia, hnutí malých jevištních forem šedesátých let, malá divadla, klubové a studiové scény při kamenných divadlech.
Dějiny amatérského divadla na Moravě 20. století – soubory malých jevištních forem, divadla poezie, studentské soubory, tradiční ochotníci (repertoár, soubory, osobnosti).
Činoherní divadlo v Olomouci druhé poloviny 20. století až do současnosti.
České loutkové divadlo a jeho proměny ve druhé polovině 20. století.
Historie a současnost rozhlasové dramatické tvorby.
Současné české drama a jeho inscenování.
Česká divadelní kritika 20. století.
Současné tendence českého divadla (fenomén alternativního divadla – pouliční formy, fyzické divadlo, site specific, divadlo v industriálním prostoru apod.).

Doc. PhDr. Jiří Štefanides

Dějiny českých divadelních společností (1849 – 1944) – ředitelé, soubory, repertoár, osobnosti.
Dějiny česky hraného divadla na Moravě a ve Slezsku do roku 1918, profesionálního (stálá divadla a kočovné společnosti) a ochotnického – repertoár, soubory, osobnosti.
Dějiny německy hraného divadla na Moravě a ve Slezsku od 18. století do roku 1944, zejména městská divadla (Brno, Jihlava, Krnov, Olomouc, Opava, Ostrava, Šumperk, Těšín, Znojmo), kočující společnosti, hostující soubory z jiných měst, osobnosti.
Činoherní divadlo v Ostravě až do současnosti.
Dějiny divadelní kritiky na Moravě a ve Slezsku.
Metodologie výzkumu dějin divadla. Nauka o divadelních pramenech. Tvorba dokumentace..

Doc. Zdeněk Hudec, Ph.D.

Dějiny filmové teorie
Americká kinematografie 60.-70. let
Ruská montážní škola

Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D.

Český animovaný a trikový film (1947- současnost): historické souvislosti, duchovní souvislosti, osobnosti, analýza děl.
Světový animovaný a trikový film – díla, osobnosti, tvůrčí souvislosti, duchovní aspekty.
Dějiny českého filmu – lyricko-poetická linie (1930-1990): duchovní souvislosti, literární inspirace a adaptace, film jako historický obraz dějin národa, film jako filozofický kontrapunkt a duchovní paralela, osobnosti, díla.
Dějiny sovětského filmu (1918-2000) – duchovní souvislosti, osobnosti, díla, historické paralely.
Umělecké dílo jako mystagogie – filmový obraz jako duchovní myšlení, duchovní souvislosti výrazových prostředků uměleckých druhů ve vztahu k filmu, historický vývoj člověka jako spirituálního znaku obsaženého v uměleckém filmovém díle.

Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.

Karl Heinrich Heydenreich – estetik.
Práce představí monografickým způsobem estetická stanoviska významného lipského univerzitního profesora a vsadí je do dobového kontextu.
Johann August Eberhard – estetik.
Práce představí monografickým způsobem estetická stanoviska významného hallského univerzitního profesora a vsadí je do dobového kontextu.
Christian Friedrich Michaelis – estetik.
Práce představí monografickým způsobem estetická stanoviska významného lipského univerzitního pedagoga a vsadí je do dobového kontextu. (Vhodné pro zájemce o hudební estetiku.)

Estetická hesla v jednotlivých vydáních encyklopedie Britannica od 18. do konce 19. století. Práce vyžaduje trvalejší pobyty v zahraničí, neboť nejstarší vydání Britannicy nejsou v Česku dostupná. Cílem práce je postihnout proměnu estetických hesel a vsadit je do dobového kontextu. Po domluvě možno vybrat i jiné slovníky.

Oborová rada pro doktorský studijní obor teorie a dějiny literatury, divadla a filmu Filozofické fakulty UP v Olomouci:

Předsedkyně:

Prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

Členové za Filozofickou fakultu UP:

Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Doc. Zdeněk Hudec, Ph.D.
Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D.
Doc. PhDr. Jiří Štefanides

Členové mimo UP:

Prof. PhDr. Eva Stehlíková (Filozofická fakulta MU Brno)
Doc. PhDr. Stanislava Přádná (Filozofická fakulta UK Praha