Olomouc je unikátním místem ke studiu. Na celkových 100 tisíc obyvatel připadá 30 tisíc studentů univerzity, což jednoznačně poznamenává tvář a atmosféru celého města. Studium není jenom o přednáškách, je to také otázka inspirativních setkání a realizace vlastních nápadů. A v neposlední řadě může být studijní život i zábava. Zvláště studenti s vazbou na naši katedru v posledních letech svými aktivitami výrazným způsobem formují  kulturní dění v Olomouci v průběhu celého roku. Ať jsou to republikově významné filmové či divadelní festivaly, alternativní divadlo nebo autorská čtení ve sklepních hospodách, to vše může být výsledkem vašich vlastních aktivit. Olomouc je město, ve kterém můžete být vidět a které může být katalyzátorem vaší kreativity.