VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Studenti mají možnost využít prostory katedry pro vlastní projekty, umožňuje-li to pochopitelně jejich obsazení výukou či jinými akcemi katedry či fakulty. Prostory je možné využívat ve třech základních režimech:

  • Akce je přímo pořádána či spolupořádána katedrou a v tom případě je zbavena povinnosti úhrady pronájmu. Takové akce mají zpravidla přímou vazbu na výuku, musí je garantovat vybraný pedagog, participace katedry či fakulty je vždy prezentována na materiálech týkajících se dané události. Tyto akce jsou nevýdělečné a nelze vybírat vstupné.
  • Realizace akce je v zájmu katedry či fakulty a organizátorům je tudíž pronájem snížen pouze na úroveň provozního poplatku. Vstupné na takovou akci je možné vybírat, v materiálech vázaných na akci se odkazuje na participaci katedry či fakulty.
  • Akce bez vazby na katedru podléhají standardnímu pronájmu stanoveného ceníkem.

Akce spolupořádané katedrou lze projednat na sekretariátě katedry s Annou Gáborovou (+420 585 633 423, anna.gaborova@upol.cz), ostatní formy pronájmu koordinuje manažerka Uměleckého centra Lucie Klevarová (+420 585 633 099, lucie.klevarova@upol.cz)