POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

1. FÁZE – STAG: Nahrát finální verzi práce do STAG (manuál viz. příkaz rektora B3-09/3-PR), ze STAG vytisknout formulář „Údaje o kvalifikační práci“.

2. FÁZE – TISKÁRNA: Vytisknout práci ve dvou kopiích a spolu s podepsaným zadáním práce nechat svázat do pevných desek (pokud postrádáte originál zadání, zastavte se na sekretariátu), doporučujeme nechat si udělat i kapsičku na CD/DVD.

3. FÁZE – STUDIJNÍ ODDĚLENÍ: Formulář „Údaje o kvalifikační práci“ odevzdat své studijní referentce, předložit 2 kopie práce v tištěném vyhotovení v pevné vazbě a elektronické podobě (CD/DVD) k zaevidování.

4. FÁZE – SEKRETARIÁT KDFS: Dvě zaevidované kopie odevzdat na sekretariát katedry, mezní termín viz Harmonogram KDFS.