Katedra se v současnosti dělí do čtyř odborných sekcí, z nichž každá garantuje příslušnou část výuky, realizuje vlastní vědecké projekty a pořádá oborově zaměřené konference. Samozřejmě řada aktivit v rámci katedry jde napříč těmito sekcemi.

Filmová sekce

Soustředí se na výuku dějin českého a světového filmu, dějiny filmových teorií, realizuje analytické semináře. Důraz je kladen především na interpretační přístupy k filmu, autorskou teorii či oblast festival studies. V rámci praktických seminářů vystupují profesionálové z filmových produkcí, distribučních firem, scenáristé ad. Sekce se podílí na organizaci mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe, spolupracuje se společností CEFS.

členové a členky: Luboš Ptáček, Zdeněk Hudec, Petr Bilík, Milan Hain, Vladimír Suchánek, Veronika Klusáková

Divadelní sekce

Garantuje výuku dějin českého a světového divadla, v rámci seminářů se soustředí na analýzu divadelního textu, kapitoly z dějin divadla 20. století, taneční divadlo ad. Vědecky se sekce profiluje především ve výzkum staršího českého divadla a regionální divadlo, pořádá konferenci Divadlo na Moravě a ve Slezsku.

členové a členky: Tatjana Lazorčáková, Jiří Štefanides, Helena Spurná, Jitka Pavlišová

Rozhlasová a televizní sekce

Vedle úvodních přednášek do oblastí television a radio studies se v rámci seminářů výuka soustředí například na analýzu současného televizního seriálu z hlediska televizní formy či reprezentací či na televizní a rozhlasový dokument. V rámci praktických seminářů studenti připravují vlastní rozhlasové pořady či spolupracují na produkci a dramaturgii festivalu vědeckého dokumentu. Sekce pořádá česko-slovenskou Flow konferenci: Radio a TV studies, iniciovala vznik TelevisionThinkTank a organizace Radiodock.

členové a členky: Andrea Hanáčková, Jakub Korda, Jana Jedličková

Literárně-estetická sekce

Zajišťuje výuku obecné estetiky umění, dějiny literatury a specializovaných seminářů zaměřených například na modernistickou literaturu či intermediální pole kriminálního žánru.

členové: Tomáš Hlobil, Michal Sýkora