REKONSTRUKCE JEZUITSKÉHO KONVIKTU
NA UMĚLECKÉ CENTRUM UP

Učebna
Učebna
Učebna
Vchod
Nádvoří
Chodba
AFO Kancelář

PROSTORY KATEDRY
POSLUCHÁRNY, FILMOVÝ A DIVADELNÍ SÁL

Velká Posluchárna
Velká Posluchárna
Malá Posluchárna
Filmový Sál
FILM SÁL
DIV SÁL 2

FESTIVALY

KAPLE
KAPLE
ATRIUM

ATRIUM

ATRIUM 2
PAF