Základním pilířem studia jsou předměty zaměřené na historii a teorii filmu a divadla, stále větší pozornosti se ale dostává i oblasti televize a rozhlasu coby médiím se zcela zásadním kulturním významem. Během studia se naučíte, jak analyzovat a dramaturgicky uchopit audiovizuální, divadelní a rozhlasovou tvorbu, budete mít ale možnost seznámit se také s principy managementu a produkce živé filmové a divadelní kultury. Katedra se podílí na organizaci několika filmových a divadelních festivalů, provozu filmového klubu, univerzitního rádia a dalších veřejných akcí, což je skvělou příležitostí k nabytí praktických zkušeností a budování svého profesního životopisu již během studia. V rámci výuky budete mít příležitost potkávat se s profesionály z oblasti filmového průmyslu a divadelního provozu, kteří nabídnou bezprostřední vhled do současných trendů svých oborů.

Pochopení, jak funguje audiovizuální a divadelní kultura od produkce, dramaturgie samotných děl až po distribuci, je velmi uplatnitelnou kompetencí. Absolventi se běžně uplatňují v takových oblastech jako filmová a televizní produkce, provoz divadel a rozhlasových institucí, kulturní publicistika, vydavatelská činnost, reklamní průmysl a public relations, veřejná správa v oblasti kultury a vzdělávání, stejně jako pedagogická činnost a vědecké působení na univerzitách či v odborných institucích (archivy, filmová centra, divadelní ústav ad.).

Katedra disponuje filmovým sálem s digitální a 16/35mm projekcí, divadelním sálem vybaveným technikou pro realizaci profesionálních divadelních představení a rozhlasovým studiem, z něhož probíhá denní vysílání. Studentům je k dispozici filmová a rozhlasová střižna s profesionálním softwarem, své produkční a administrativní zázemí mají i studentské spolky realizující filmový klub a filmové a divadelní festivaly (Pastichefilmz, PAF, AFO ad.).