up-air

UP AIR je nezávislé studentské internetové rádio, které vysílá z prostor Univerzity Palackého v Olomouci od 1. dubna 2014. Tvoří otevřenou platformu, která zajišťuje prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů a vyučujících a popularizuje akademickou činnost a univerzitní aktivity. Snaží se prolamovat bariéry mezi Univerzitou a veřejným prostorem. Na chodu rádia se podílí převážně studenti z různých fakult UP, ale také lidé z širšího univerzitního okolí. UP AIR sdružuje nadšence pro rozhlasovou tvorbu, kteří skrze něj získávají zkušenosti v mnoha oborech a disciplínách spjatých s provozem rádia, jakými jsou moderování, technické odbavení vysílání, personalistika, management a propagace. Ve vysílání rádio posluchačům představuje progresivní hudbu, která se vymyká střednímu proudu a informuje o kulturním, společenském a uměleckém dění v kontextu Univerzity a Olomouce. Každý člen UP AIR je individualitou, ale dohromady tvoří přátelskou komunitu, která chce obohatit kulturní dění v Olomouci.