pastiche

PASTICHE FILMZ je spolkem (založen jako občanské sdružení v roce 2002), který ve spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého dramaturgicky a organizačně zajišťuje provoz filmového klubu a další kulturní aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Pastiche filmz se svou činností podílí na vytváření vnějšího obrazu odborných aktivit katedry a poskytuje studentům možnost podílet se na nejrůznějších projektech.

Pastiche filmz funguje jako klasický filmový klub (je registrovaným členem Asociace českých filmových klubů), zároveň však tvoří platformu pro realizaci jednotlivých dílčích projektů a akcí (profily zahraničních nezávislých tvůrců, ozvěny festivalů,Přehlídka animovaného filmu).