PAF

Přehlídka animovaného filmu (PAF) je kulturní platformou, která se zabývá fenoménem animace v kontextu kinematografie a audiovizuálního umění. Mezi ústřední témata a klíčová slova patří: animace, pohyblivý obraz, experimentální film, videoart, digitální kultura, net art, remediace, apropriace, archivace a archeologie médií. 
Hlavní aktivitou členů týmu PAF je celoroční dramaturgická a kurátorská činnost, příprava výstav, projekcí, koncertů, workshopů a seminářů v tuzemsku i v zahraničí, vydávání publikací v rámci Edice PAF. Každoročním vyvrcholením je čtyřdenní festival filmové animace a současného umění PAF, s dnes již mezinárodním renomé, pořádaný každoročně na začátku prosince ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Uměleckém centru UP v Olomouci. Činnost zajišťují studenti a absolventi KDFS.