Umělecký spolek Nabalkoně je v současné době největší divadelní, filmový a hudební spolek působící pod Univerzitou Palackého. Členové tohoto intermediálního celku jsou z největší části studenti a absolventi divadelních a filmových studií, muzikologie a výtvarné výchovy. Za dobu činnosti spolku (od roku 2012) vzniklo dohromady pět divadelních inscenací, a to pod vedením MgA. Markéty Zborníkové, absolventky Divadelní fakulty AMU v Praze. Od roku 2016 se však spolek zaměřuje i na hudební tvorbu (v sekci s názvem Nabalkoně Orchestra) a na filmovou tvorbu (v sekci s názvem Nabalkoně Film). Tato sekce, pod vedením Lukáše B. Citnara, natáčí krátké propagační spoty nejen pro Univerzitu Palackého i studentské filmy. Nabalkoně orchestra je hudební těleso, které vede kapelník Karel Vaněk. Stará se o vytváření hudební složky ve filmech, přímo na divadelní scéně, také samostatné koncertování na různých kulturních akcích. Poetika Nabalkoně jako uměleckého celku tkví v reflexivních výpovědích o současném světě pomocí absurdity, aktualizací, ironie a doslovného humoru.