Divadelní soubor se skládá ze studentů napříč katedrami a obory. Ve své dramaturgii se v současné době soustředí na komediální žánr. Jedná se zejména o současnou českou, ale i světovou dramatiku. Kromě dramatu současné provenience soubor inscenuje díla klasických autorů, jako je Plautus, Moliére nebo Shakespeare.